Thứ 2, 11/12/2023 23:48:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C