Thứ 5, 18/04/2024 00:54:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C