Thứ 2, 11/12/2023 21:58:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C