Thứ 3, 27/02/2024 03:59:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C