Thứ 2, 11/12/2023 22:04:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C