Thứ 7, 25/05/2024 09:44:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C