Thứ 2, 17/06/2024 08:04:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C