Thứ 7, 20/04/2024 14:26:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C