Thứ 7, 22/06/2024 03:56:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C