Thứ 4, 28/02/2024 02:08:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C