Thứ 4, 19/06/2024 07:53:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C