Chủ nhật, 26/05/2024 19:16:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 12:13, 08/04/2024 GMT+7

Triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

PV
Thứ 2, 08/04/2024 | 12:13:51 5,888 lượt xem
BPO - UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh nhằm xác định trách nhiệm, nâng cao nhận thức và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc tiến hành triển khai thi hành luật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 14-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương có liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị, góp ý cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan.

Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại khu dân cư, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và chế độ, chính sách đối với Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra việc triển khai thi hành luật và tuyên truyền, phổ biến nội dung luật, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành luật trên địa bàn tỉnh. Định kỳ theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công an hoặc đột xuất do UBND tỉnh chỉ đạo tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện, hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, qua đó biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện.

  • Từ khóa
193665

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu