Thứ 2, 17/06/2024 07:57:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C