Thứ 2, 11/12/2023 23:39:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chuyển đổi số 13:30, 17/11/2023 GMT+7

Lộc Ninh họp đánh giá công tác chuyển đổi số

Hoàng Mỹ - Văn Hùng
Thứ 6, 17/11/2023 | 13:30:22 1,276 lượt xem
BPO - Sáng 17-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lê Trường Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Lộc Ninh đã chủ trì họp Ban chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện trong năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Lộc Ninh tham dự cuộc họp

Năm 2023, công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện được các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong năm, có 90% các đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng. 822 tổ chức, cá nhân sử dụng thư điện tử công vụ. Trên 2.000 cơ quan, trường học, cá nhân thực hiện chữ ký số, tỷ lệ ký số của UBND huyện đạt 68,78%; các cơ quan, đơn vị huyện đạt 80,41%; UBND các xã, thị trấn đạt 72,68%.

Bộ phận một cửa huyện xử lý hồ sơ công dân qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Toàn huyện tổ chức 120 cuộc họp trực tuyến và 75 phiên họp không giấy; 16/16 xã, thị trấn có hệ thống phòng họp trực tuyến; có 3/16 xã có Trang thông tin điện tử. 100% Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, với 296 cụm loa kết nối trên hệ thống thông tin nguồn tỉnh Bình Phước. Huyện cũng đã triển khai 248 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, với 20.309 hồ sơ lên cổng dịch vụ công, tỷ lệ số hóa hồ sơ cấp huyện đạt 97,8%, cấp xã đạt từ 70%-98%. Trong năm 2023 có 50.524 hồ sơ căn cước công dân đã thu nhận và đã kích hoạt được 34.368 tài khoản định danh điện tử… Tổng kinh phí đầu tư cho công nghệ thông tin năm 2023 của huyện trên 4 tỷ đồng.

Thanh niên tình nguyện ra quân hướng dẫn người dân ứng dụng chuyển đổi số

Năm 2024, huyện Lộc Ninh phấn đấu 70% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở; tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 85% trở lên; kinh tế số hết năm 2024 chiếm 15% GRDP; tối thiểu 80% doanh nghiệp có sử dụng dữ liệu số, công nghệ số; sản phẩm nông nghiệp truyền thống địa phương được kinh doanh qua mạng;…

Tại cuộc họp các thành viên trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện đã cùng nhau thảo luận, đưa ra những kiến nghị, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024.        

  • Từ khóa
182109

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu