Thứ 2, 17/06/2024 08:47:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C