Thứ 2, 22/07/2024 09:31:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C