Thứ 5, 25/07/2024 13:26:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C