Thứ 5, 30/05/2024 17:21:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời sự 11:08, 12/04/2024 GMT+7

Họp Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh

Quang Xuân - Như Nam
Thứ 6, 12/04/2024 | 11:08:04 2,999 lượt xem
BPO - Sáng 12-4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh đã chủ trì họp Hội đồng quản lý quỹ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh chủ trì cuộc họp

Hội đồng quản lý quỹ đã đánh giá kết quả hoạt động từ tháng 11-2023 đến nay, đồng thời xem xét, làm rõ một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong điều lệ và quy chế quản lý tài sản, tài chính và hoạt động của quỹ. Xem xét kết quả rà soát việc chi học bổng cho học sinh tại huyện Hớn Quản, thị xã Bình Long; tình hình quyết toán kinh phí Quỹ khuyến học, khuyến tài và kinh phí hỗ trợ cho các địa phương từ nguồn của quỹ.

Các thành viên Hội đồng quản lý quỹ phát biểu ý kiến

Báo cáo kinh phí năm 2023, số quỹ còn lại hơn 15 tỷ đồng. Theo Ban giám đốc quỹ, năm 2023 nguồn kinh phí ủng hộ quỹ của doanh nghiệp hạn chế. Hoạt động của quỹ đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Công tác thu, chi đảm bảo đúng nguyên tắc, nguồn quỹ được sử dụng hiệu quả.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh yêu cầu: Hội đồng quản lý quỹ tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, bổ sung, sửa đổi để điều lệ, quy chế quản lý tài sản, tài chính và hoạt động của quỹ đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, chặt chẽ. Nguồn thu - chi của quỹ phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Đồng thời đề nghị Ban giám đốc quỹ xem xét tăng mức chi đối với những trường hợp cần thiết, xứng đáng.

  • Từ khóa
194080

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu