Chủ nhật, 23/06/2024 05:53:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời sự 10:37, 21/05/2024 GMT+7

Tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, SIPAS, PAPI

PV
Thứ 3, 21/05/2024 | 10:37:39 1,647 lượt xem
BPO - Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bình Phước vừa ban hành Công văn số 1877/BCĐCCHC về nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Tại hội nghị ngày 8-5-2024, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã phân tích, đánh giá kết quả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2023 của tỉnh. Theo đó, các chỉ số đều tăng so với năm 2022 như: PAR INDEX đạt 88,01%, tăng 3,54%; SIPAS đạt 76,08%, tăng 0,03%; PAPI đạt 39,953/80 điểm, tăng 0,018 điểm. Trong đó, PAR INDEX đạt thứ hạng cao và đứng thứ 21/63 tỉnh, thành phố; SIPAS và PAPI chưa đạt như mong đợi.

Do đó, để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế từ kết quả PAR INDEX, SIPAS, PAPI, góp phần nâng cao hài lòng của người dân, tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC. Thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ CCHC được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 29-12-2023 của UBND tỉnh.

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số tại bộ phận một cửa Công an phường Tiến Thành (TP. Đồng Xoài) để thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân - Ảnh: Nhã Trâm

Căn cứ kết quả phân tích PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2023 của tỉnh tại Báo cáo số 75/BC-SNV ngày 15-4-2024, Báo cáo số 89/BC-SNV ngày 4-5-2024 và Báo cáo số 90/BC-SNV ngày 4-5-2024 của Sở Nội vụ, cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Đồng thời, rà soát những tồn tại, hạn chế thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý của ngành, địa phương để khẩn trương ban hành kế hoạch khắc phục, cải thiện những chỉ số còn thấp. Tăng cường công tác tuyên truyền CCHC, kết quả PAR INDEX, SIPAS, PAPI đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân để có sự nhìn nhận, đánh giá tốt hơn về nỗ lực của các cấp chính quyền trong CCHC.

Quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; chủ động nghiên cứu, thí điểm hoặc nhân rộng các mô hình cải cách mới có hiệu quả, phù hợp với phạm vi, thẩm quyền. Thường xuyên khảo sát sự hài lòng người dân, tổ chức tại bộ phận một cửa, trực tuyến trên dịch vụ công để nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời khắc phục góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, nâng cao kết quả các chỉ số.

Đối với việc điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số PAR INDEX, đối tượng là các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo cấp sở và tương đương; lãnh đạo UBND cấp huyện; lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi khảo sát năm 2024 thực hiện khảo sát trực tuyến đảm bảo theo thời gian quy định. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền đến các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện điều tra xã hội học để nhìn nhận tích cực hơn về thành quả, sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhằm phản ánh các thông tin chính xác, khách quan cải thiện, nâng cao kết quả khảo sát, nâng cao Chỉ số PAR INDEX. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý thuộc phạm vi thực hiện điều tra xã hội học phản ánh các thông tin chính xác, khách quan nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR INDEX.

Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện nâng cao các chỉ số. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh năm 2024 phấn đấu tăng thứ hạng từ 5 đến 7 bậc tại lĩnh vực cải cách chế độ công vụ, công chức (năm 2023 đứng thứ 46/63 tỉnh, thành phố). Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được tại lĩnh vực chỉ đạo điều hành về CCHC (năm 2023 đứng thứ 29/63 tỉnh, thành phố) và lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy (năm 2023 đứng thứ 26/63 tỉnh, thành phố). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hoàn thành 100% Kế hoạch CCHC năm 2024. Tiến hành kiểm tra công tác CCHC và công tác chuyển đổi số theo tiến độ đề ra; tăng cường kiểm tra đột xuất, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính...

  • Từ khóa
197156

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu