Thứ 2, 27/05/2024 05:12:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C