Thứ 4, 19/06/2024 08:39:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C