Thứ 7, 22/06/2024 02:25:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C