Thứ 2, 26/02/2024 16:46:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C