Ban Dân tộc trả lời kiến nghị của các tổ đại biểu HĐND tỉnh

06:44 PM - 12/07/2018

BPO - Ngày 3-7-2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1881/UBND-TH yêu cầu Ban Dân tộc trả lời những ý kiến và kiến nghị của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Sau khi nghiên cứu nội dung các ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước, Ban Dân tộc vừa có văn bản trả lời từng nội dung cụ thể như sau:

Tổ đại biểu khu vực các huyện Đồng Phú và Phú Riềng kiến nghị: Chính sách tái định canh, định cư theo Chương trình 134, 135 của Chính phủ về chất lượng và số lượng không đảm bảo, như: Giếng nước sạch không sử dụng được.

Ban Dân tộc trả lời: Thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. UBND tỉnh đã phê duyệt đề án và triển khai thực hiện đầu tư 96 công trình (123 giếng) giếng nước tập trung trên địa bàn tỉnh. Số công trình giếng nước này đã được bàn giao cho địa phương (xã, thôn, ấp nơi thụ hưởng công trình) xây dựng quy chế quản lý, khai thác và sử dụng từ năm 2006. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, sử dụng ở một số điểm giếng nước tập trung, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân thụ hưởng và chính quyền địa phương trong đóng góp kinh phí vận hành; hằng năm chưa lập dự toán, bố trí kinh phí để duy tu, sửa chửa nhỏ, thường xuyên nên một số công trình bị hư hỏng, hiệu quả chưa cao.

Đối với huyện Đồng Phú, năm 2016, UBND tỉnh đã thuận chủ trương và bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa một số công trình giếng nước tập trung của chương trình 134 trên địa bàn huyện để kịp thời giải quyết nước sạch cho đồng bào vào mùa khô.

Tổ đại biểu khu vực thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập kiến nghị: Thời gian qua, việc triển khai, thực hiện công tác dân tộc triển khai chậm, đề nghị UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của các sở, ngành liên quan để có giải pháp khắc phục.

Ban Dân tộc trả lời về nội dung triển khai, thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12-3-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020: Tiếp theo Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12-3-2013, đến ngày 4-12-2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2356/QĐ-TTg về Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và đến ngày 20-12-2013, Ủy ban Dân tộc có Công văn số 1301/UBDT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược và chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 20-2-2014 triển khai chiến lược và chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và UBND cấp huyện triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ đã đề ra.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2014-2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện 2 cuộc giám sát việc triển khai, thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh vào tháng 9-2016 và tháng 3-2018. Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh có ý kiến phản hồi, tiếp thu, giải trình cụ thể đối với các kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Để đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg trên địa bàn, Ban Dân tộc đã có Công văn số 154/BDT-CSDT ngày 15-6-2018 tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường các biện pháp thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung sơ kết đánh giá kết quả thực hiện trong giai đoạn 2014-2018 và phương hướng nhiệm vụ đến 2020.

Về nội dung triển khai, thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14-3-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

Ban Dân tộc trả lời: Nội dung này được Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện, cụ thể như: Sở Nội vụ đã dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Công văn số 2108/SNV-CCVC ngày 25-9-2017 và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét quyết định, tại Công văn số 2576/SNV-CCVC ngày 9-11-2017. Đến ngày 17-5-2018, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Tờ trình số 16-TTr/BCS trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đối với Dự thảo nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13-12-2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu khu vực huyện Bù Đăng, huyện Đồng Phú và huyện Phú Riềng kiến nghị: Đề nghị không sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17 mà ban hành nghị quyết mới cho giai đoạn 2018 - 2020 (thay thế Nghị quyết số 17) để thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Đây là nội dung được kiến nghị trong Báo cáo số 21/BC-HĐND-DT ngày 21-6-2018 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13-12-2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 2-7-2018, trong đó có kèm theo dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-2020 để thay thế Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13-12-2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trưởng ban Ma Ly Phước

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này