Thứ 2, 27/05/2024 04:14:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa và Con người Bình Phước 16:26, 15/05/2024 GMT+7

Cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước

PV
Thứ 4, 15/05/2024 | 16:26:15 811 lượt xem
BPO - Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước tại Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20-11-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, ngày 14-5, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết.

UBND tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, trên 98% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa. Trên 98% thôn, ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 95% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 100% thanh, thiếu nhi trong các trường học, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh được trải nghiệm thực tế, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tìm hiểu về giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. 100% các lễ hội trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh được tổ chức định kỳ và có chất lượng. Các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng được đầu tư, bảo tồn và phát huy giá trị.

Các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng được đầu tư, bảo tồn và phát huy giá trị. Trong ảnh: Di tích Nhà giao tế ở thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh được công nhận di tích cấp quốc gia năm 1986 - Ảnh: Hoàng Mỹ

Xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa cấp tỉnh: bảo tàng, thư viện, nhà hát. Các thị xã, thành phố có công viên văn hóa, rạp chiếu phim. 100% cấp huyện có Chi hội Văn học nghệ thuật, mỗi năm tăng 15% số lượng tác phẩm văn học nghệ thuật, trong đó có ít nhất 5% số lượng tác phẩm có giá trị, có sức lan tỏa về tư tưởng nghệ thuật. Quy hoạch, đầu tư xây dựng Quảng trường tỉnh và Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Bình Phước nằm trong nhóm từ 25 đến 30 các tỉnh, thành phố trong cả nước. Cải thiện tầm vóc thân thể của thanh niên Bình Phước đạt chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam.

Định hướng phấn đấu đến năm 2045, 100% khu phố, thôn, ấp có nhà văn hóa - thể thao đạt chuẩn. 100% cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn quốc gia. 100% cấp huyện có trung tâm văn hóa, công viên văn hóa. 100% các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia, các di sản trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số. 100% khu công nghiệp thành lập mới có quy hoạch quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó tối thiểu 50% khu công nghiệp xây dựng mới có Trung tâm Văn hóa - Thể thao phục vụ công nhân, người lao động. Đưa chỉ số HDI của Bình Phước nằm trong nhóm từ 20 đến 25 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm và giải pháp trọng tâm gồm: xây dựng con người Bình Phước; xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật; quy hoạch, đầu tư các dự án cấp tỉnh, cấp huyện.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách phù hợp để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực phát triển đô thị, văn hóa, thể thao, du lịch và khu vui chơi giải trí có quy mô lớn, mang đậm bản sắc văn hóa Bình Phước. Quy hoạch sản phẩm du lịch gắn với phát triển sản phẩm du lịch với di sản văn hóa của mỗi địa phương. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch trên cơ sở tiềm năng sẵn có, đủ khả năng gắn kết với các tour du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng, thể thao; tour du lịch trải nghiệm sinh thái rừng, tour du lịch khám phá và trải nghiệm không gian văn hóa độc đáo của người S’tiêng, M’nông; tour du lịch tâm linh, tour du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe theo phương pháp Đông y; tour du lịch thăm chiến trường xưa, du lịch về nguồn, du lịch dã ngoại và trải nghiệm về nông nghiệp, mô hình vườn cây ăn trái. Xây dựng và triển khai thực hiện số hóa dữ liệu về du lịch và sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch và văn hóa, tăng cường công tác liên kết phát triển du lịch…

  • Từ khóa
196863

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu