Thứ 2, 26/02/2024 17:25:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời sự 09:52, 04/12/2023 GMT+7

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

PV
Thứ 2, 04/12/2023 | 09:52:01 2,799 lượt xem
BPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Quy định số 1240 ngày 27-11-2023 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đối tượng áp dụng: Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác trong cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. 

Nguyên tắc: Đào tạo phải gắn với công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp quản lý cán bộ; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị trong đào tạo lý luận chính trị, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định. Đồng thời, đảm bảo sự phân công, phân cấp và phối hợp trong tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng; bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Hình thức, nội dung đào tạo, bồi dưỡng: Hệ tập trung; hệ không tập trung hoặc học bằng hình thức online. Đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài. 

Đào tạo lý luận chính trị, đại học và sau đại học theo chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng quy hoạch nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; tin học, ngoại ngữ…

Kinh phí, chế độ của cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện theo quy định hiện hành.

Nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng: Chấp hành đầy đủ quy định của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, bồi dưỡng và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của cơ sở đào tạo. Sau khi kết thúc khóa học phải báo cáo kết quả học tập bằng văn bản và các văn bằng về cơ quan chủ quản. Đối với các trường hợp đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài; tôn trọng phong tục tập quán, truyền thống văn hoá và chấp hành đúng luật pháp của nước sở tại. 

Trong thời gian đào tạo nếu cán bộ, công chức, viên chức tự ý bỏ học; bị đơn vị đào tạo cho thôi học; không hoàn thành chương trình học giao cho cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền. 

Sau khi kết thúc khóa đào tạo cán bộ, công chức, viên chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết thì phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định. 

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải bồi hoàn toàn bộ chi phí đã được thanh toán trong các trường hợp sau: 

Tự ý bỏ học, bỏ việc trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng hoặc bị cơ sở đào tạo đình chỉ học tập. 

Tham gia đầy đủ thời gian của khóa học theo quy định nhưng không được cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học do nguyên nhân chủ quan. 

Được cử đi đào tạo, bồi dưỡng mà tự ý bỏ, không tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng khi đã làm đầy đủ thủ tục nhập học và đã được cơ quan cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. 

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng chưa phục vụ đủ thời gian cam kết theo quy định.

  • Từ khóa
183273

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu