Thứ 2, 26/02/2024 16:57:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời sự 17:58, 28/11/2023 GMT+7

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải đúng thực chất và tiến độ đề ra

Thứ 3, 28/11/2023 | 17:58:42 1,713 lượt xem
BPO - Chiều 28-11, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Phúc Hậu chủ trì hội nghị

Hội nghị được nghe Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà triển khai, quán triệt những nội dung mới của Quy định số 124 thay thế Quy định 132-QĐ/TW ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Cụ thể, về đối tượng kiểm điểm; bổ sung trách nhiệm, thẩm quyền; thay đổi khung tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên; quy định mới về nơi kiểm điểm, các trường hợp vi phạm từ năm trước hoặc vi phạm ở cơ quan, đơn vị cũ...

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà dự và triển khai một số nội dung liên quan

Đồng thời, hội nghị cũng phổ biến một số văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ khối năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị

Để chuẩn bị tốt nội dung kiểm điểm và đánh giá, xếp loại năm 2023, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Phúc Hậu đề nghị: Cấp ủy, tổ chức đảng phải nắm vững những nội dung được nêu trong các văn bản về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023. Lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và nội dung yêu cầu. Đối với các đảng ủy cơ sở chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận thực hiện đảm bảo việc đánh giá, xếp loại chất lượng đúng thực chất. 

Ngọc Bích - Ngọc Thuận

*Cũng trong chiều 28-11, Huyện ủy Lộc Ninh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Lê Trường Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Huyện ủy đã triển khai Quy định số 124-QĐ/TW ngày 4-10-2023 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25-HD/BCTTW ngày 10-11-2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Đồng thời triển khai kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nắm vững những nội dung quy định, hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 đảm bảo thực chất.

Thanh Tuyền - Thu Trang

  • Từ khóa
182982

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu