Thứ 5, 25/07/2024 13:55:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:43, 18/06/2024 GMT+7

Bù Đăng: Tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định

Phú Quang - Đỗ Huấn
Thứ 3, 18/06/2024 | 16:43:21 1,521 lượt xem
BPO - Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện Bù Đăng đã tập trung điều hành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân. Đây là đánh giá tại cuộc họp của UBND huyện Bù Đăng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2024, chiều ngày 18-6.

Toàn cảnh hội nghị

Chủ tịch UBND huyện Vũ Văn Mười khảo sát các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn huyện

Về kinh tế, ước tổng diện tích gieo trồng cây lâu năm trên địa bàn huyện 6 tháng là 106.116,07 ha, đạt 100,8% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện được hơn 115,674 tỷ đồng, đạt 54,82% chỉ tiêu tỉnh giao; chi ngân sách hơn 338,218 tỷ đồng, đạt 38,13% chỉ tiêu tỉnh giao. Đã cấp 17 giấy phép xây dựng, phê duyệt 14 nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng các xã, tập trung triển khai tốt công tác đầu tư công, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, cấp được 186 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về văn hóa, xã hội, đã giải quyết việc làm cho 4.200/6.500 lao động, đạt 64,62% kế hoạch; đào tạo nghề cho 400/500 người, đạt 80% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT là 80,5% đạt 85,64% kế hoạch. Quốc phòng - an ninh, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. 

6 tháng cuối năm, huyện sẽ tập trung thực hiện tốt 18 nội dung nhiệm vụ đã định hướng, đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số, triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

  • Từ khóa
199227

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu