Thứ 3, 25/06/2024 12:17:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:05, 22/05/2024 GMT+7

Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Trần Thể
Thứ 4, 22/05/2024 | 10:05:51 2,197 lượt xem
BPO - Sáng 22-5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngay sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Đại tướng Tô Lâm đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Trước đó, Quốc hội đã thực hiện quy trình phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm. 

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức 

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Chủ tịch nước TÔ LÂM tuyên thệ


Phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước sau khi tuyên thệ nhậm chức

Tôi xin mãi mãi khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta, của các bậc tiền bối, của hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì quốc tế cao cả, những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã quên mình trong lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Chủ tịch nước TÔ LÂM


Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, nhạy bén của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Đây là những tiền đề hết sức quan trọng để bản thân có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị Chủ tịch nước. Mặt khác, cũng đặt ra yêu cầu, kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng tân Chủ tịch nước 

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, Chủ tịch nước Tô Lâm xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước đã được Hiến định, tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn mới; kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền hiện đại, chăm lo xây dựng, củng cố và phát triển mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước TÔ LÂM


Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đi đôi với củng cố trật tự, kỷ cương, tập trung lãnh đạo xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nguồn nội lực, động lực phát triển.

Các đại biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10-7-1957; quê quán ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học.

Ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV…

Quá trình công tác, ông Tô Lâm trưởng thành từ cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị I, Bộ Công an. Ông Tô Lâm từng kinh qua các chức vụ: Trưởng phòng, Phó Cục trưởng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị I - Tổng cục An ninh; Phó Tổng Cục trưởng, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách, Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh I - Bộ Công an.

Từ tháng 8-2010 đến tháng 4-2016, ông Tô Lâm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ tháng 4-2016, ông Tô Lâm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 22-5-2024, ông Tô Lâm được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  • Từ khóa
197219

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu