Thứ 5, 30/05/2024 16:52:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:08, 12/04/2024 GMT+7

Giao ban trực tuyến phi Chính phủ nước ngoài năm 2024

Anh Ngọc - Trương Hiện
Thứ 6, 12/04/2024 | 16:08:50 1,977 lượt xem
BPO - Chiều 12-4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tổ chức giao ban trực tuyến phi chính phủ nước ngoài nhằm đánh giá hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tại điểm cầu tỉnh Bình Phước, lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan cùng dự.

Trong năm 2023, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã viện trợ 228,7 triệu USD trải đều hầu hết các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Bình Phước

Theo đánh giá, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường phối hợp với các cơ quan Việt Nam để xây dựng kế hoạch tài trợ, góp phần giảm bớt những khó khăn về kinh tế, an sinh, xã hội, đặc biệt tại các vùng, địa phương có nhiều khó khăn cũng như thúc đẩy quan hệ đối ngoại nhân dân...

Tại buổi giao ban, các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận về những kết quả đạt được trong công tác vận động, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nguồn vốn từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Đối với tỉnh Bình Phước, năm 2023 có 10 dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động. Các dự án thực hiện đúng cam kết, hoạt động trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật.

  • Từ khóa
194164

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu