Thứ 3, 25/06/2024 13:07:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C