Thứ 7, 13/04/2024 14:31:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C