Thứ 3, 25/06/2024 11:22:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C