Thứ 4, 28/02/2024 03:25:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C