Thứ 2, 17/06/2024 07:56:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C