Thứ 2, 22/07/2024 08:59:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C