Thứ 3, 25/06/2024 13:05:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 16:39, 10/06/2024 GMT+7

Thanh toán vốn đầu tư trong 5 ngày làm việc khi có khối lượng công trình được nghiệm thu

PV
Thứ 2, 10/06/2024 | 16:39:17 1,890 lượt xem
BPO - Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư những tháng đầu năm đạt thấp, đặc biệt có chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân vốn đầu tư, UBND tỉnh Bình Phước đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95% chỉ tiêu Chính phủ giao và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra.

Nhiều đơn vị giải ngân vốn đầu tư đạt thấp

5 tháng đầu năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp (18,8%), thấp hơn mức bình quân cả nước (22,34%) và thấp hơn 5,6 điểm % so với cùng kỳ năm 2023 (24,4%). Ngoài ra, vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia 5 tháng đầu năm 2024 giải ngân đạt rất thấp 1,9% kế hoạch, trong đó vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giải ngân đạt 3,3%, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa giải ngân. Đồng thời, chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở, dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước và dự án cải tạo, nâng cấp Hội trường tỉnh chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Ngoại trừ tỷ lệ giải ngân đạt khá của một số huyện như: Bù Đốp đạt 46,3%, Phú Riềng đạt 40,2%, Đồng Phú đạt 34,6%, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đạt 32,3%, còn lại các đơn vị khác giải ngân đạt thấp, nhất là thị xã Bình Long đạt 10,4%, Bù Đăng đạt 12,2%, thị xã Phước Long đạt 16,2%.


Những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân khách quan do thị trường bất động sản trầm lắng nên công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tình hình giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn thu này. Bên cạnh đó nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, như: Công tác tổ chức thực hiện còn một số hạn chế, chưa tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh của các dự án; công tác chuẩn bị đầu tư chất lượng chưa tốt; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm trễ nên đã gặp vướng mắc trong triển khai thực hiện; phân bổ vốn còn thiếu tập trung; một số Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu còn yếu kém về năng lực; công tác kiểm tra, giám sát chưa tốt.

Tuyến đường Phan Bội Châu (TP. Đồng Xoài) được xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công - Ảnh: Nhã Trâm

10 nhiệm vụ, giải pháp được đề ra

Để giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95% chỉ tiêu Chính phủ giao và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra, UBND tỉnh đề nghị Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5-1-2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; Công điện số 03/CĐ-BKHĐT ngày 4-6-2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024, hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn ứng trước theo quy định; Công văn số 1332/UBND-TH ngày 11-4-2024 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của chỉ thị này.

Thứ hai, thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các thành viên Tổ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, đôn đốc, phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án và quyết liệt, chủ động, kịp thời tháo gỡ nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc về các thủ tục liên quan thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

Thứ ba, chủ động, rà soát đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung trong nội bộ của địa phương theo quy định, để đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao.

Thứ tư, thực hiện ngay thủ tục thanh toán vốn đầu tư trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục quyết toán, giải ngân vốn đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Thứ năm, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về công tác đấu giá quyền sử dụng đất với kết quả cao nhất để có nguồn thu giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn này.

Thứ sáu, tiếp tục duy trì giao ban định kỳ, thường xuyên hàng tháng về giải ngân vốn đầu tư công để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Riêng đối với vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh duy trì giao ban định kỳ để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương; tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, kịp thời, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn các dự án.

Thứ tám, đề cao vai trò và gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan; kiên quyết thực hiện việc điều chuyển cán bộ đối với những cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, gây ách tắc trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ chín, đối với vốn phân cấp các huyện, thị xã, thành phố: Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và đúng các quy định pháp luật về đầu tư công; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phân bổ và giải ngân vốn phân cấp được giao.

Thứ mười, đối với chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở và dự án cải tạo, nâng cấp Hội trường tỉnh, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư trình phê duyệt dự án và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30-6-2024, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh giao vốn chi tiết năm 2024. Riêng dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư trước ngày 15-7 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn cho dự án từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022.

  • Từ khóa
198495

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu