Thứ 3, 27/02/2024 05:19:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C