Thứ 7, 22/06/2024 05:00:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C