Thứ 2, 17/06/2024 07:50:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:38, 30/05/2024 GMT+7

Đổi mới sáng tạo để kiến tạo tương lai

Ngọc Quế
Thứ 5, 30/05/2024 | 14:38:41 2,187 lượt xem
BPO - 2024 là năm rất quan trọng, năm nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra. Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã xác định nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền, trong đó liên tục đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu ứng dụng KH&CN là nhiệm vụ trọng tâm.

PII - CĂN CỨ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) bắt đầu thực hiện trong cả nước từ năm 2023. PII cung cấp bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KH&CN và đổi mới sáng tạo của từng địa phương, qua đó cung cấp căn cứ và dẫn chứng về điểm mạnh, điểm yếu, yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nông nghiệp, ngành khoa học và công nghệ tập trung nghiên cứu, ứng dụng các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, thích nghi với biến đổi khí hậu

Bộ chỉ số PII cấp địa phương của Việt Nam năm 2023 có cấu trúc 52 chỉ số, chia làm 7 trụ cột, gồm 5 trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KH&CN và đổi mới sáng tạo và 2 trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của nó vào phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, 5 trụ cột đầu vào gồm: thể chế, vốn con người và nghiên cứu phát triển, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của thị trường và trình độ phát triển của doanh nghiệp; 2 trụ cột đầu ra gồm sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ, tác động.

Tại Bình Phước, trong 7 trụ cột đầu vào và đầu ra có 1 chỉ số điểm cao, 3 chỉ số điểm trung bình và 3 chỉ số còn thấp. Trên cơ sở đánh giá, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp nâng cao chất lượng từng chỉ số, nội dung chỉ số. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng bộ chỉ số PII trong những năm tiếp theo. Mặt khác, tham mưu tỉnh cơ chế, chính sách, chủ trương sát, đúng thực tiễn để nâng cao các giá trị của từng chỉ số trong bộ chỉ số PII.

ĐỘNG LỰC TĂNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 17-Ctr/TU ngày 30-9-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Sở KH&CN đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các kết luận, kế hoạch, nghị quyết về định hướng, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong các lĩnh vực; quy định chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh; quy định chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở KH&CN Bùi Thị Minh Thúy khẳng định: Đến thời điểm này, sở đã triển khai bám sát các nội dung nghị quyết, cũng như định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đối với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc và đề nghị các đơn vị, sở, ngành bám sát nhu cầu của doanh nghiệp để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả nhất. 

Năm 2024, dưới sự hướng dẫn của Bộ KH&CN và định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở KH&CN đặt mục tiêu nghiên cứu, ứng dụng KH&CN ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và bảo vệ môi trường. Trong đó, đối với lĩnh vực nông nghiệp, đơn vị tập trung nghiên cứu, ứng dụng các giống cây trồng năng suất, chất lượng cao, có khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu và thực hiện các giải pháp sinh học trong phòng, chống dịch hại trên cây trồng; kịp thời giải quyết vấn đề, sự cố bằng các biện pháp khoa học; phối hợp với các sở, ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ nông dân khắc phục khó khăn.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, sở tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ. Từ đó khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu KH&CN và đổi mới thiết bị; đồng thời, vận dụng các chính sách của Nhà nước trong hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ. Lấy KH&CN làm động lực tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, sở cũng ứng dụng các giải pháp sinh học để ngăn chặn ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải công nghiệp hoặc chất thải nông nghiệp trong nuôi trồng, chăn nuôi.

Giám đốc Sở KH&CN Bùi Thị Minh Thúy nhấn mạnh, trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, chúng tôi yêu cầu bám sát thực tiễn địa phương, trình độ phát triển kinh tế - xã hội cũng như nhu cầu của doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2024, sở còn giới thiệu những chính sách, quy định mới về KH&CN và đổi mới sáng tạo đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời, thực hiện các giải pháp để hỗ trợ, nâng cao năng suất lao động đối với doanh nghiệp và xây dựng văn hóa đổi mới, sáng tạo trong khu vực công - tư, đặc biệt là đối với doanh nghiệp để lấy KH&CN và đổi mới sáng tạo làm động lực cho sự phát triển.

  • Từ khóa
197656

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu