Thứ 5, 25/07/2024 13:53:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 17:12, 25/10/2023 GMT+7

Bình Phước: Ký kết phối hợp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Quốc Phong - Đức Hiển
Thứ 4, 25/10/2023 | 17:12:36 3,228 lượt xem
BPO - Thực hiện cam kết phối hợp giữa UBND tỉnh Bình Phước với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, chiều nay 25-10 đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 giữa Liên minh HTX tỉnh Bình Phước với Viện Khoa học công nghệ và Môi trường trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam.

Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bình Phước và ông Lê Tuấn An, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và Môi trường ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025

Mục đích ký kết nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ ứng dụng, đổi mới, chuyển giao khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường cho khu vực kinh tế tập thể, HTX tỉnh Bình Phước. Tăng cường xúc tiến kết nối cung cầu ứng dụng, đổi mới, chuyển giao khoa học - công nghệ; đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo, tập huấn và nâng cao năng suất, chất lượng, sở hữu trí tuệ, thương hiệu sản phẩm, chuyển đổi số cho các HTX. Phối hợp xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Nâng cao năng lực hoạt động và cung ứng dịch vụ hiệu quả của Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường miền Nam, Viện Khoa học công nghệ và Môi trường cho các HTX trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ HTX thuộc các nguồn kinh phí được giao của Liên minh HTX tỉnh Bình Phước và Viện Khoa học công nghệ và Môi trường.

Chương trình phối hợp sẽ được triển khai với nhiều nội dung: Hằng năm, tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ứng dụng khoa học - công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển thương hiệu sản phẩm cho các HTX tỉnh Bình Phước. 

Bên cạnh đó, tư vấn, hỗ trợ 1-2 mô hình HTX xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm. Tư vấn, hỗ trợ 1-2 mô hình HTX xây dựng vùng trồng áp dụng tiêu chuẩn VietGAP. Tư vấn, hỗ trợ các HTX và thành viên sử dụng miễn phí các ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc hoptacxa.vn và tham gia website thương mại điện tử của Liên minh HTX Việt Nam giao Viện Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì. Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh về ứng dụng khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường và tổ chức cung ứng dịch vụ của Viện Khoa học công nghệ và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

* Cũng trong chiều nay, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Viện Khoa học công nghệ và Môi trường và Liên minh HTX tỉnh Bình Phước, HTX sản xuất và đầu tư An Nam đã làm lễ ra mắt.

HTX sản xuất và đầu tư An Nam đứng chân tại phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước chuyên hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Khi chính thức đi vào hoạt động, ngoài sản xuất, đầu tư phục vụ phát triển kinh tế, HTX còn góp phần khai thác, tận dụng hiệu quả nguồn phế, phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh. Qua sản xuất, HTX sẽ tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ trở lại cho nhu cầu phát triển nông nghiệp hữu cơ, bảo vệ môi trường sống.

Lãnh đạo Viện Khoa học công nghệ và Môi trường và Liên minh HTX tỉnh Bình Phước tặng hoa, chụp hình lưu niệm với các thành viên HTX sản xuất và đầu tư An Nam tại lễ ra mắt

Ngoài 7 thành viên hiện có, HTX sản xuất và đầu tư An Nam còn liên kết với 5 HTX bạn đứng chân trên địa bàn tỉnh và 3 công ty là đối tác trong và ngoài tỉnh. Với tiềm lực sẵn có, thời gian tới, HTX sản xuất và đầu tư An Nam sẽ góp phần cung ứng nhiều sản phẩm phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững gắn với bảo vệ môi trường sống.

  • Từ khóa
180853

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu