Chủ nhật, 21/04/2024 05:26:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:11, 06/09/2023 GMT+7

Tạo điều kiện tốt cho các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện liên kết

Anh Ngọc - Trương Hiện
Thứ 4, 06/09/2023 | 13:11:31 1,803 lượt xem
BPO - UBND tỉnh Bình Phước sáng 6-9 đã tổ chức hội nghị “Sơ kết 5 năm thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Thụy Luân chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Được UBND tỉnh giao là đơn vị chủ trì thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, qua đó tiếp nhận, phê duyệt 29 chuỗi cấp tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã hỗ trợ kinh phí cho 5 dự án hơn 28 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ gần 1,9 tỷ đồng, vốn đối ứng của thành viên hơn 26 tỷ đồng. Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố đã phê duyệt, triển khai chuỗi liên kết đối với 2 dự án, kế hoạch.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Thụy Luân báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản của tỉnh Bình Phước

Theo ngành nông nghiệp, khó khăn trong quá trình thực hiện là: Sản xuất nông nghiệp của tỉnh chủ yếu vẫn nhỏ, lẻ, manh mún nên các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản còn ở quy mô nhỏ; sự liên kết, gắn kết lợi ích và trách nhiệm giữa doanh nghiệp, nông dân, hợp tác xã còn hạn chế; việc xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn, bao bì nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, gắn kết lợi ích lẫn nhau còn nhiều bất cập dẫn đến lợi ích khi tham gia liên kết của các hợp tác xã, nông dân chưa tương xứng với tiềm năng; nguồn lực nhà nước hỗ trợ còn hạn chế;…

Một số tham luận tại hội nghị đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh nhấn mạnh: Dù đã được một số kết quả nhưng việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn khó khăn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền để xây dựng chuỗi giá trị, liên kết trong sản xuất nông nghiệp; các ngành, địa phương cần quan tâm bố trí đủ nguồn lực, tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện tốt cho các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện liên kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh phát biểu tại hội nghị

Đối với những ý kiến góp ý tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để có kiến nghị về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện, chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như phục vụ cho xuất khẩu.

Một số tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

  • Từ khóa
176759

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu