Chủ nhật, 26/05/2024 18:49:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Y tế 15:14, 13/04/2024 GMT+7

Chấn chỉnh việc 'yêu cầu người bệnh phải mang thẻ BHYT giấy để làm thủ tục khám chữa bệnh'

Bích Thuỷ (TTXVN)
Thứ 7, 13/04/2024 | 15:14:23 1,082 lượt xem
Bộ Y tế cho biết nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phản ánh người bệnh khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện, có xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID hoặc trên ứng dụng VNeID nhưng bệnh viện không giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế, yêu cầu người bệnh phải về mang thẻ bảo hiểm y tế giấy để làm thủ tục khám, chữa bệnh.

Sử dụng ứng dụng VssID cho khám chữa bệnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và thuận tiện cho người bệnh khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Đề án 06/CP, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế; các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam về việc tiếp đón người bệnh đi khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID hoặc VNeID và triển khai ký số file XML.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chấn chỉnh các khoa, phòng liên quan, nhân viên y tế để xảy ra tình trạng nêu trên, thực hiện giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong trường hợp người bệnh khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID hoặc trên ứng dụng VNeID theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4316/BYT-BH ngày 27-5-2021 và Công văn số 931/BYT-BH ngày 28-02-2022.

Cùng đó chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, chấn chỉnh kịp thời các cơ sở khám, chữa bệnh, cá nhân thuộc quyền quản lý để xảy ra tình trạng chậm gửi dữ liệu, hạn chế thấp nhất việc phải gửi đề nghị thay thế, làm ảnh hưởng đến công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội; tuân thủ việc gửi dữ liệu điện tử chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 48/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực (phần cứng, phần mềm) để thực hiện triển khai ký số file XML xác thực dữ liệu điện tử chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 48/2017/TT-BYT trước khi gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng chứng thư số đã được cấp của cơ quan, đơn vị để ký số, xác thực dữ liệu XML theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

  • Từ khóa
194225

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu