Thứ 2, 26/02/2024 17:00:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:46, 06/05/2016 GMT+7

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND Trần Thắng Phúc

Thứ 6, 06/05/2016 | 09:46:00 3,059 lượt xem

Tiểu sử tóm tắt: 

Họ và tên: Trần Thắng Phúc

Năm sinh: 08/8/1962

Giới tính: Nam 

Quê quán: Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam 

Nơi cư trú: Tổ 12, KP. Phú Bình, P. An Lộc, TX Bình Long, Bình Phước

Dân tộc: kinh

Tôn giáo: không

Giáo dục phổ thông: 12/12

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học cảnh sát nhân dân, Thạc sĩ Luật học

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Nghề nghiệp, chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Nơi công tác: Công an tỉnh Bình Phước

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn

Ngày vào Đảng: 08/11/1985 - 08/11/1986

Chương trình hành động:

Kính thưa………………………………………………………………………..

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri!

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 ngày 25-6-2015; căn cứ hướng dẫn số 1971/MTTW-BTT, ngày 19-4-2016 của Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã, phường tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 4 (gồm cử tri các phường Hưng Chiến, An Lộc, Phú Đức và cử tri là CBCC & NV của thị xã Bình Long) tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 4 xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Căn cứ văn bản hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước hướng dẫn công tác vận động bầu cử, tôi xin trình bày chương trình hành động của mình như sau:

1. Sơ lược lý lịch bản thân

Tôi tên là: Trần Thắng Phúc; Sinh ngày: 8-8-1962;

Nơi ở hiện nay: KP Phú Bình, P.An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, Cao cấp lí luận chính trị;

Chức vụ hiện nay: UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh;

Đơn vị công tác: Công an tỉnh Bình Phước.

PHẦN MỞ ĐẦU

Lần đầu tiên được cơ quan, Mặt trận, cử tri giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đây là vinh dự rất lớn của bản thân mà các cơ quan, đơn vị, Mặt trận, cử tri tín nhiệm, nhưng cũng là một trách nhiệm, một trọng trách to lớn trước sự tín nhiệm của cử tri trên địa bàn tỉnh.

Bản thân tôi xác định việc trở thành Đại biểu HĐND tỉnh không phải chỉ là danh dự, mà trước tiên là trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc mà trực tiếp là đối với quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Với ý nghĩa đó, người đại biểu HĐND trước tiên phải là người tuyệt đối Trung thành với Tổ quốc Việt Nam XHCN, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng phát triển ở địa phương; Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãnh phí và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND, có khả năng tuyên truyền vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật, am hiểu tình hình kinh tế - văn hóa xã hội để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương; Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; Có điều kiện tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND. Do đó, tôi mong muốn được làm người Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để được cống hiến công sức của mình cho sự nghiệp chung của tỉnh nhà.

PHẦN NỘI DUNG

1. Một số nét nổi bật về KT, chính trị, VH-XH, ANQP của tỉnh Bình Phước

Trong những năm qua, tình hình kinh tế chính trị - văn hóa xã hội tỉnh nhà nói chung, thị xã Bình Long nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế tăng trưởng hợp lý và đạt tốc độ khá cao so với bình quân chung của cả nước, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; Công tác dân số, lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo, giải quyết chế độ chính sách được chú trọng, nhiều chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả; Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường... được quan tâm đúng mức và có nhiều tiến bộ, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của nhân dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”được quan tâm thực hiện; Quốc phòng an ninh luôn được giữ vững và ổn định.  

2. Một số vấn đề mà cử tri quan tâm và nguyện vọng của cử tri :

- Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gắn với giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội đang là vấn đề cử tri toàn tỉnh quan tâm. Nhân dân mong muốn được Nhà nước hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, cho vay vốn để phát triển kinh tế.

- Việc chăm lo đến sức khỏe của nhân dân cũng được cử tri hết sức quan tâm, mong muốn được Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho lĩnh vực y tế, giáo dục.

- Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, tội phạm mua bán người và tai nạn giao thông…; tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai, môi trường, đô thị… đang được cử tri quan tâm; đồng thời, là mối lo ngại của nhiều gia đình và xã hội. Cử tri trông cậy vào các cấp các ngành tích cực hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ công chức.

- Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri có những vấn đề chưa kịp thời cũng đang được cử tri hết sức quan tâm. Cử tri mong muốn chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa trong việc triển khai nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính, những vấn đề liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh cũng đang là vấn đề cần được giải quyết thấu đáo, giúp cho người dân và tổ chức giảm bớt thời gian đi lại và hạn chế những thủ tục rườm rà, làm cho bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh, tạo môi trường thông thoáng là điều kiện thu hút đầu tư cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

* Để tháo gỡ những vấn đề vướng mắc mà cử tri trên địa bàn thị xã và tỉnh đang quan tâm: thì công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao là việc cần được quan tâm đúng mức. Thường xuyên quan tâm và đóng góp vào việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thị xã và tỉnh trong những năm tới. Chú trọng và kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh khi quyết nghị về ngân sách, cần tăng cường vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, nhằm tạo điều kiện đưa thị xã, tỉnh phát triển.

Quan tâm, giám sát việc thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã để góp phần ổn định đời sống dân cư, tạo điều kiện phát triển KT-XH. Song song đó, chú trọng đến việc thực hiện chủ trương cải cách hành chính phục vụ nhân dân, quan tâm việc thực hiện kế hoạch tào tạo và thu hút nguồn nhân lực cho địa phương; khảo sát vấn đề ô nhiễm môi trường; chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân…

Chú trọng đến việc thực hiện chủ trương đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, đời sống cho người đến tuổi lao động, đặc biệt, quan tâm đến thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương cần có nghề và việc làm.

Quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo v.v…; các chương trình, mục tiêu giúp cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đặc biệt khó khăn, các chủ trương giảm nghèo, các chương trình cây trồng, vật nuôi có năng suất cao,… để giúp cho nhân dân lao động có điều kiện sản xuất, vươn lên và nâng dần mức sống trong cộng đồng dân cư.

Đối với bản thân mình, tôi luôn luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên; không ngừng tìm tòi học hỏi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực để làm người công dân tốt, luôn gắn bó mật thiết với cử tri nơi cư trú để tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng thị xã, tỉnh ngày càng phát triển.

Đồng thời, là thành viên UBND tỉnh, Giám đốc CA tỉnh, tôi được giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành toàn bộ mọi hoạt động của CA tỉnh Bình Phước; có trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong công tác đảm bảo ANQG và TTATXH trên địa bàn tỉnh và có điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của đại biểu HĐND trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôi sẽ luôn quan tâm đến lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Tham gia cùng các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang của tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, biện pháp của Chính phủ về lĩnh vực an ninh quốc phòng; chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, giảm thiểu tai nạn giao thông; phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phá hoại, khủng bố, biểu tình, bạo loạn… để góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Thường xuyên quan tâm giải quyết tốt các vấn đề về cải cách hành chính trên các lĩnh vực an ninh, trật tự như: giải quyết các thủ tục về chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu, đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, xử phạt vi phạm hành chính, dành thời gian hợp lý để nghiên cứu các đơn thư phản ánh, khiếu kiện, tố cáo của nhân dân để xử lý kịp thời hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời sẽ theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan chức năng.

Với trách nhiệm, tình cảm và mong muốn của bản thân nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ quyết tâm thực hiện thành công chương trình hành động đã đề ra. Cuối cùng, Tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình với tinh thần và trách nhiệm cao nhất trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình để phát huy quyền làm chủ của bà con cử tri đã tín nhiệm mà giao phó; đồng thời, tiếp thu ghi nhận đầy đủ những kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

PHẦN KẾT LUẬN

Trong thời gian tới, tôi rất mong được sự ủng hộ của cử tri, mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Tôi rất mong được gặp lại cử tri trong thời gian sớm nhất, để cùng với cử tri chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong công việc và cuộc sống. 

Cuối cùng cảm ơn cử tri đã lắng nghe, cảm ơn UBMTTQ và các cơ quan đơn vị cấp phường, thị xã và tỉnh Bình Phước đã tạo mọi điều kiện giúp tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri hôm nay!

Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu và toàn thể cử tri!

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

  • Từ khóa
15579

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu