Chủ nhật, 23/06/2024 06:33:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:42, 29/05/2024 GMT+7

Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

PV
Thứ 4, 29/05/2024 | 17:42:48 1,314 lượt xem

BPO - Ngày 28-5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND về quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn của từng chức danh và số lượng chức danh công chức cấp xã còn thiếu, so với số lượng được giao theo nghị quyết của HĐND tỉnh cho UBND cấp huyện và quyết định của UBND cấp huyện giao cụ thể số lượng, chức danh công chức cấp xã cho từng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định. Căn cứ định mức, số lượng công chức cấp xã được giao, UBND cấp xã đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng đối với từng chức danh công chức cấp xã.

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 36, Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Ngoài ra, còn phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây: Đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của UBND tỉnh đối với cán bộ, công chức cấp xã; có ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức theo kế hoạch tuyển dụng của UBND cấp huyện.

Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định trên, còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 và Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10-6-2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển 

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức cấp xã đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-6-2024 và thay thế Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30-5-2013 của UBND tỉnh.

  • Từ khóa
197643

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu