Thứ 7, 20/04/2024 13:17:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:09, 26/02/2024 GMT+7

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
Thứ 2, 26/02/2024 | 14:09:00 2,205 lượt xem
BPO - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh, xử lý tin giả, tin sai sự thật là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế sâu, rộng, toàn diện như hiện nay.
Việt Nam hiện có hơn 77 triệu người dùng internet, tương đương 79% dân số và tổng số kết nối di động đang hoạt động là 161 triệu. Tại Bình Phước, hiện tỷ lệ hộ gia đình có đường internet cáp quang băng rộng đạt 76,4% và tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh đạt 89%. Như vậy, Việt Nam là quốc gia có số lượng người dùng internet và mạng xã hội cao so với các nước trong khu vực và thế giới.

Số liệu về người dùng internet tại Việt Nam - nguồn: vnetwork.vn

Chủ động cung cấp thông tin

Trong thời gian qua, lợi dụng những thế mạnh và tính mở của không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đã và đang không ngừng ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mục đích của chúng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam bằng các thủ đoạn: Xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; tập trung công kích, xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bóp méo, hạ thấp, phủ nhận thành quả đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng…

Để ngăn chặn hiệu quả những âm mưu đen tối nêu trên, ngành thông tin và truyền thông của tỉnh cùng với hệ thống chính trị đã quan tâm, chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tận dụng ưu thế, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên tất cả lĩnh vực. Đồng thời, thường xuyên định hướng, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và quá trình thực hiện đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch.

Đặc biệt, ngành đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 14-7-2022 về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động cung cấp thông tin trên nền tảng mạng xã hội thông qua các kênh do sở quản trị, gồm: Cổng thông tin điện tử tỉnh đã thành lập các trang trên mạng xã hội (fanpage “Binh Phuoc Portal”, Zalo “Bình Phước Today”, YouTube “Binh Phuoc Portal”) để lan tỏa sâu rộng thông tin tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Sở cũng đã xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống lắng nghe mạng xã hội, phối hợp tuyên truyền các thông tin tích cực trên ấn phẩm của 13 cơ quan báo chí Trung ương và thường xuyên khuyến cáo các cơ quan, đơn vị thực hiện việc đảm bảo an toàn thông tin trên mạng…

Tuy nhiên, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc và phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai. Một số tài khoản mạng xã hội do cá nhân thiết lập với mục đích thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc đăng tải nội dung thông tin xấu, độc, sai sự thật. Các tài khoản này thường là tài khoản ẩn danh, ẩn thông tin, gây khó khăn trong việc kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm. Do đó, số lượng các vụ việc được phát hiện xử lý chưa nhiều và chủ yếu căn cứ vào đơn tố cáo của cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan công an. Cùng với đó, thông tin trên mạng xã hội thường có sớm hơn thông tin trên các phương tiện truyền thông chính thống, trong khi thông tin trên mạng xã hội lại đăng tải theo ý kiến chủ quan, chưa qua kiểm duyệt, thẩm định.

Đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng, trong thời gian tới Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các nội dung sau:

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền sâu rộng về Luật An ninh mạng, để người dân có ý thức đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi sử dụng không gian mạng nhằm tuyên truyền chống phá Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Việt Nam. Quyết tâm thực hiện nội dung về “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” được đề ra tại Đại hội XIII của Đảng.

Trong công tác tuyên truyền, chú trọng thực hiện chia sẻ các bài viết, thông tin từ cơ quan báo chí chính thống, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước lên mạng xã hội. Triển khai xây dựng hệ thống các trang tin, fanpage của các đơn vị, địa phương nhằm tạo thành hệ thống thông tin tuyên truyền chính thống trên mạng xã hội. Thông qua các trang tin, tài khoản mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực, thông tin tốt, phản bác mạnh mẽ các quan điểm sai trái, thù địch. Đa dạng hóa hình thức, cách thức lan tỏa thông tin tích cực, kết hợp lan tỏa thông tin tích cực trên các cơ quan báo chí, truyền thông với sử dụng các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở để đăng tải thông tin tích cực. Đặc biệt, cần chú ý, thông tin tốt, thông tin tích cực được đăng tải, chia sẻ trên các nền tảng internet, mạng xã hội phải đa dạng, sinh động, phù hợp tâm lý công chúng và nền tảng truyền thông đa phương tiện giúp người dùng tiếp cận với thông tin dễ dàng và tiện lợi nhất.

Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động lợi dụng không gian mạng phát tán những thông tin xấu, độc, chống lại Đảng, Nhà nước. Đầu tư thiết bị công nghệ và phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp các cơ quan chức năng giám sát thông tin trên không gian mạng một cách tự động.

Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng mạng xã hội để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin chính thống trên các phương tiện thông tin truyền thông. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên về nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Tăng cường quản lý đối với mạng xã hội, báo chí, xuất bản; phối hợp các cơ quan chức năng, nhà mạng để gỡ bỏ thông tin, quan điểm sai trái, ngăn chặn việc truy cập các trang mạng độc hại một cách có hiệu quả, đúng pháp luật; ngăn chặn tối đa tin xấu, độc, các kênh rác; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối tượng vi phạm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nhất là đối với cán bộ, đảng viên.

  • Từ khóa
190283

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu