Thứ 3, 27/02/2024 03:30:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:44, 08/12/2023 GMT+7

Các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xuân Túc - Trương Hiện
Thứ 6, 08/12/2023 | 10:44:35 1,513 lượt xem
BPO - Sáng 8-12, các đại biểu HĐND tỉnh khóa X đã chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến nội dung thu hút vốn đầu tư trong nước, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và giải ngân vốn đầu tư công.

Thu hút đầu tư trong nước ước đạt 54,2% kế hoạch năm

Liên quan đến nội dung thu hút vốn đầu tư trong nước mà các đại biểu quan tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá cho biết: Tính đến hết tháng 11-2023, trên địa bàn tỉnh thu hút được 13 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn 6.209 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch; ước thực hiện cả năm thu hút 6.500 tỷ đồng, bằng 53,4% so với năm 2022 và đạt 54,2% kế hoạch năm (kế hoạch đề ra là 12.000 tỷ đồng).

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị cho biết thêm các giải pháp để thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết thêm các giải pháp để thu hút đầu tư, cũng như tỷ lệ triển khai thực hiện dự án thu hút đầu tư hàng năm.

Phân tích một số nguyên nhân dẫn đến việc thu hút đầu tư trong nước đạt thấp là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài; tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng nặng nề trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, việc ngân hàng thắt chặt tín dụng cũng ảnh hưởng không nhỏ trong việc mở rộng đầu tư của doanh nghiệp; một số khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch, thủ tục đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất chưa được trung ương xem xét, giải quyết cũng ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của tỉnh. Ngoài ra, công tác dự báo của sở còn chưa sát, chưa lường hết những khó khăn của doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá trả lời chất vấn tại kỳ họp

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá cho biết: Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng số, nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố nhằm thu hút đầu tư, cũng như triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư hàng năm.

Số doanh nghiệp thành lập mới không đạt 

Liên quan đến chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá cho biết: 11 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 1.018 doanh nghiệp được thành lập mới, ước thực hiện cả năm là 1.050 doanh nghiệp, giảm 10% so với năm 2022 và đạt 87,5% kế hoạch năm.

Phân tích làm rõ nguyên nhân dẫn đến số doanh nghiệp thành lập mới không đạt là do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, đơn đặt hàng giảm, giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh không ổn định; giá nguyên, nhiên, vật liệu, cước phí vận tải, chi phí logistics… tăng cao; thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, do đó ảnh hưởng rất lớn đến phát triển doanh nghiệp. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá cho biết: Thời gian tới, sở tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, nhất là các chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ 2% lãi suất đối với các khoản vay của doanh nghiệp.

Liên quan đến nội dung hỗ trợ doanh nghiệp được đại biểu chất vấn tại kỳ họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: Thời gian tới, sở sẽ triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đưa sản phẩm hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, thích nghi với tình hình mới. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh; hướng dẫn thủ tục đầu tư, thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Thông tin thêm đến các đại biểu dự họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng với việc quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt, đây là cơ sở để tỉnh có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Số hợp tác xã thành lập mới không đạt 

Liên quan đến số lượng hợp tác xã thành lập mới theo kế hoạch, năm 2023 toàn tỉnh ước thành lập mới được 30 hợp tác xã, đạt 85,7% kế hoạch năm. Nguyên nhân không đạt chỉ tiêu kế hoạch theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là do các hợp tác xã còn khó khăn trong tiếp cận các nguồn hỗ trợ, nhất là nguồn vốn cho vay ưu đãi tín dụng còn ít, không đáp ứng nhu cầu vay của hợp tác xã; sự phối kết hợp trong tham mưu, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã còn nhiều hạn chế.

Đại biểu Điểu Điều, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chất vấn nội dung liên quan đến việc hỗ trợ các hợp tác xã, đặc biệt là hợp tác xã của người đồng bào dân tộc thiểu số

Làm rõ thêm nội dung chất vấn của đại biểu Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh liên quan đến việc hỗ trợ các hợp tác xã, đặc biệt là hợp tác xã của người dân tộc thiểu số, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Thời gian tới, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 25-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; tư vấn các hợp tác xã về thủ tục, hồ sơ thành lập mới và tiếp cận nhanh nhất các chính sách từ trung ương và chính sách của tỉnh như hỗ trợ vốn, hỗ trợ kết cấu hạ tầng, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, hỗ trợ xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số cho hợp tác xã.

Cần phát động chiến dịch 50 ngày đêm để giải ngân vốn đầu tư 

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2023 kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công là 5.066 tỷ 774 triệu đồng, giải ngân 11 tháng là 2.828 tỷ 928 triệu đồng, đạt 55,8% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 38,1% và vốn ngân sách địa phương đạt 60,2%. Ước thực hiện giải ngân cả năm 2023 là 4.560 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 93,2% và vốn ngân sách địa phương đạt 89,2%.

Liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đại biểu Vũ Mạnh Tiến, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị sở cần làm rõ các cơ sở để giải ngân nguồn ngân sách trung ương đạt 93,2% vào cuối năm.

Đại biểu Vũ Mạnh Tiến, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cần làm rõ các cơ sở để giải ngân nguồn ngân sách trung ương đạt 93,2% vào cuối năm

Phân tích làm rõ nguyên nhân dân dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp là do thị trường bất động sản trầm lắng và do vướng quy định về đấu giá quyền sử dụng đất đối với từng thửa đất theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3-4-2023 của Chính phủ nên trong năm 2023 không triển khai được các dự án đấu giá quyền sử dụng đất khối tỉnh, dự kiến hụt thu khoảng 3.000 tỷ đồng. Trong khi vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng tới 67,3% trên tổng vốn đầu tư công của tỉnh, do đó ảnh hướng rất lớn đến tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án từ nguồn tiền sử dụng đất. Ngoài ra, đối với vốn ngân sách trung ương của một số chương trình mới được giao bổ sung vào 6 tháng cuối năm nên chưa kịp giải ngân.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá cho biết: Để đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, ngoài việc tăng cường giao ban, đôn đốc để đẩy mạnh giải ngân nguồn trung ương, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh phát động chiến dịch 50 ngày đêm để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

  • Từ khóa
183622

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu