Thực trạng các dự án BOT trên địa bàn tỉnh

09:07 AM - 07/04/2018

BP - Tỉnh Bình Phước ở vị trí cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng bằng sông Cửu Long với khu vực Tây Nguyên với nước bạn Campuchia. Tỉnh được tái lập trên cơ sở các huyện nghèo của tỉnh Sông Bé nên gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, đặc biệt hệ thống giao thông đã xuống cấp và hư hỏng nặng. Nguồn thu ngân sách của tỉnh ngày mới tái lập đạt rất thấp, chỉ khoảng 150 tỷ đồng/năm, không đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Vì thế, sau khi được Trung ương đồng ý, tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giao thông thông qua các dự án BOT.

Để huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, trong khuôn khổ cơ chế, chính sách, pháp luật về đầu tư BOT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chủ trương kêu gọi đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông thông qua các hợp đồng BT, BOT. Trong quá trình kêu gọi đầu tư, tỉnh đã chủ động xin ý kiến và được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm, đồng tình ủng hộ và hỗ trợ.

BOT làm thay đổi diện mạo của tỉnh

Từ khi các dự án BOT được triển khai và đi vào khai thác, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Diện mạo của tỉnh, nhất là khu vực có các dự án BOT đi qua đã có những đổi thay tích cực. Nhân dân phấn khởi, đồng tình ủng hộ vì sản xuất và đời sống được cải thiện đáng kể. Thu ngân sách tăng rất nhanh, dự kiến năm 2018 đạt 6.000 tỷ đồng. Từ hiệu quả thấy rõ của BOT, tỉnh đã và đang đầu tư các đoạn tuyến quốc lộ và đường tỉnh bằng 5 dự án BOT. Trong đó tuyến QL13 có 2 dự án; tuyến ĐT741 có 2 dự án và tuyến Đồng Phú - Bình Dương đã hoàn thành giai đoạn 1. Không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các tuyến đường huyết mạch được nâng cấp, mở rộng từ nguồn xã hội hóa đã và đang tạo động lực to lớn góp phần tích cực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Trạm thu phí Đồng Xoài - Phước Long trên ĐT741 - Ảnh: S.H

Để có cái nhìn đầy đủ, toàn diện về các dự án BOT trên địa bàn tỉnh và từ các thông tin do UBND tỉnh cung cấp, chúng tôi xin chuyển đến bạn đọc những nội dung cơ bản về các dự án BOT trên địa bàn tỉnh như sau:

Các dự án BOT trên QL13

Dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn cầu Tham Rớt - An Lộc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 14-10-2004. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư cơ sở hạ tầng Bình Phước. Dự án đã được triển khai thi công xây dựng hoàn thành, đưa vào khai thác với tổng chiều dài 32,3km, mặt đường rộng 24m, nền đường rộng từ 31-44m với tổng mức đầu tư 290,192 tỷ đồng, bắt đầu triển khai thu phí từ ngày 14-9-2008. Thời gian thu phí 25 năm. 2 trạm thu phí đặt tại xã Thành Tâm (Chơn Thành) và xã Tân Khai (Hớn Quản).

Dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn thị trấn An Lộc - Chiu Riu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 11-11-2010. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần BOT QL13 An Lộc - Hoa Lư. Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, đoạn từ An Lộc đến cầu Mua và triển khai thu phí từ ngày 15-2-2017. Hiện đã hoàn thành 90% giai đoạn 2 đoạn từ cầu Xa Ngâu đến ngã ba Lộc Tấn. Dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2018 với tổng chiều dài 26,748km, mặt đường rộng 19m, nền đường rộng từ 25m. Tổng mức đầu tư 685,084 tỷ đồng. Thời gian thu phí 31 năm. Trạm thu phí đặt tại xã Thanh Lương (Bình Long).

Về việc thỏa thuận vị trí đặt trạm thu phí, theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14-11-2013 của Bộ Tài chính (hiện đã hết hiệu lực), các trạm thu phí không thuộc quy hoạch hoặc không đảm bảo khoảng cách 70km/trạm trên cùng một tuyến đường thì phải được Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến thống nhất. Do các dự án có quy mô lớn, tổng mức đầu tư cao nên để bảo đảm tính khả thi, UBND tỉnh đã kiến nghị các bộ, ngành liên quan thống nhất vị trí đặt trạm thu phí, mức thu phí và được Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính chấp thuận tại Văn bản số 8752/BGTVT-TC ngày 8-12-2014 và Văn bản số 16884/BTC-HCNS ngày 19-11-2014. Theo đó, thống nhất 2 trạm thu phí hoàn vốn Dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn Tham Rớt - An Lộc theo hợp đồng UBND tỉnh đã ký với nhà đầu tư. Đối với Dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn An Lộc - Chiu Riu, trước mắt đặt 1 trạm thu phí tại Km105+700. Mức thu tối thiểu quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC. Sau một thời gian thực hiện, trường hợp không đảm bảo khả năng thu hồi vốn của nhà đầu tư thì xem xét bổ sung thêm 1 trạm thu phí ở cuối dự án và mức thu bằng mức thu phí trạm Km105+700.

Việc đặt 3 trạm thu phí tại 2 dự án BOT nêu trên là phù hợp với quy định của pháp luật và được sự chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính. Mức thu phí trong giới hạn được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh quy định.

Các dự án BOT trên tuyến ĐT741

Đối với Dự án BOT ĐT741 đoạn từ ranh giới tỉnh Bình Dương đến thị xã Đồng Xoài đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2217/QĐ-UB ngày 24-9-2001. Nhà đầu tư là Công ty Xây dựng & Kinh doanh phát triển nhà Bình Phước. Dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác với tổng chiều dài 23,324km, mặt đường rộng 19m, nền đường rộng từ 24m. Tổng mức đầu tư 62,093 tỷ đồng và triển khai thu phí từ ngày 20-8-2003, thời gian thu phí 25 năm. Trạm thu phí đặt tại xã Tân Lập (Đồng Phú). Hiện đang thực hiện đầu tư mở rộng thêm mỗi bên 5m với tổng kinh phí khoảng 702 tỷ đồng.

Dự án BOT ĐT741 đoạn từ thị xã Đồng Xoài đi Phước Long được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1017/QĐ-UB ngày 18-6-2003. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần BOT ĐT741. Dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác với tổng chiều dài 45,782km, mặt đường rộng 19m, nền đường rộng từ 24m. Tổng mức đầu tư 170,802 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 70 tỷ đồng và bắt đầu thu phí từ ngày 20-8-2003. Thời gian thu phí 25 năm. Trạm thu phí đặt tại xã Thuận Phú (Đồng Phú) và xã Bù Nho (Phú Riềng). Hiện đang lập thủ tục đầu tư mở rộng thêm mỗi bên 5m với tổng kinh phí khoảng 612 tỷ đồng.

Về việc thỏa thuận vị trí đặt trạm thu phí: Đối với các dự án BOT trên ĐT741 được thực hiện đầu tư theo Nghị định số 77/CP ngày 18-6-1997 của Chính phủ ban hành quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) áp dụng cho đầu tư trong nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Giai đoạn này chưa có quy định về khoảng cách đặt trạm thu phí. Do đó số lượng trạm thu phí được UBND tỉnh quyết định tại quyết định đầu tư và thỏa thuận với nhà đầu tư tại các hợp đồng dự án là phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương

Tuyến đường Đồng Phú - Bình Dương kết nối QL14 với tỉnh Bình Dương, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 2055/QĐ-TTg ngày 23-11-2015. Dự án đường Đồng Phú - Bình Dương được Bộ Giao thông vận tải đồng thuận thực hiện theo hình thức BOT tại Thông báo số 690/TB-BGTVT ngày 8-7-2014.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải chấp thuận, UBND tỉnh đã chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt đầu tư dự án giai đoạn I tại Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 14-4-2016 với quy mô: chiều dài tuyến 41,5km, điểm đầu giao với QL14 đối diện UBND xã Đồng Tâm (Đồng Phú); điểm cuối gần khu vực mỏ đá Tân Lập, là ranh giới tỉnh Bình Phước và Bình Dương. Nền đường rộng 15m, mặt đường rộng 11m; bề rộng lề đường, gia cố lề 2m x 2 bên = 4m. Tổng mức đầu tư 1.480,7 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú - Bình Dương.

Theo sự thỏa thuận, thống nhất giữa lãnh đạo hai tỉnh tại Thông báo kết luận số 56/TB-UBND ngày 25-5-2017 của UBND tỉnh Bình Dương, Dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương sẽ được đấu nối vào dự án đường tạo động lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng tại cầu Suối Rạt.

Về vị trí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ và phương án tài chính hoàn vốn, tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư, hiện các quy định về vị trí, khoảng cách các trạm thu giá của Bộ Tài chính đã không còn hiệu lực. Vì vậy, cần phải xác định được vị trí, số lượng trạm thu giá để có cơ sở hoàn chỉnh phương án tài chính cho dự án. Vị trí và khoảng cách các trạm thu giá sẽ được UBND tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở đánh giá khả năng thu hồi vốn, tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư về thời gian thu giá, khả năng thu giá trên đầu phương tiện tham gia lưu thông; tổng thể hiện trạng khu vực dự án, tính kết nối hệ thống giao thông cũng như tính hợp lý về chiều dài công trình và khoảng cách giữa 2 trạm thu giá.

Để có cơ sở xác định vị trí đặt trạm thu giá, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3171/UBND-KT ngày 6-11-2017 gửi Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận, thống nhất phương án đấu nối của dự án này vào QL14 tại Km946+000 theo ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải tại Thông báo số 690/TB-BGTVT ngày 8-7-2014. Ngày 24-1-2018, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 888/BGTVT-ĐTCT giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với Tổng cục đường bộ Việt Nam cùng các đơn vị liên quan xem xét, xử lý việc đấu nối theo kiến nghị của UBND tỉnh. Qua đó yêu cầu tỉnh phải có đánh giá tác động mức độ ảnh hưởng đến phương án thu giá đang thực hiện tại trạm thu giá Km957+400 trên QL14 của dự án BOT QL14 đoạn cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài. Trường hợp việc xây dựng tuyến đường Đồng Phú - Bình Dương đấu nối vào vị trí Km946+000 QL14 làm phá vỡ phương án tài chính của dự án này, UBND tỉnh phải có trách nhiệm bù doanh thu thiếu hụt cho trạm thu giá Km957+400 QL14.

Tuy nhiên, nếu thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải sẽ khó khăn cho việc triển khai Dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư và chính sách chung của Nhà nước cũng như của địa phương trong thu hút nguồn lực đầu tư theo hình thức BOT. Vì thế, UBND tỉnh đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT trên địa bàn tỉnh.

P.V

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này