Chủ nhật, 23/06/2024 05:04:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:52, 24/05/2024 GMT+7

HỎI - ĐÁP CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM

Nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè

Lan Thanh
Thứ 6, 24/05/2024 | 16:52:43 1,501 lượt xem
BPO - Hỏi: Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè có được nghỉ bù không?

Trả lời: Nghỉ thai sản là một trong các chế độ BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo sức khỏe cho lao động nữ. Việc giải quyết chế độ thai sản đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy định hiện hành.

Đối với giáo viên, Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18-8-2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè như sau:

Điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGGĐT quy định thời gian nghỉ hè của giáo viên mầm non là 8 tuần; khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT quy định thời gian nghỉ hè của giáo viên phổ thông là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động). Thời gian này, giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có). Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT và khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Do đó, trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Bộ luật Lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên) theo quy định. Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20-10-2011 của Bộ Tài chính.

Như vậy, trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được giải quyết giải quyết theo 2 phương án:

1. Căn cứ vào kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng cơ sở giáo dục, giáo viên sẽ được sắp xếp nghỉ bù. Thời gian nghỉ bù của giáo viên được tính bằng thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 113 và Điều 114 của Bộ luật Lao động năm 2019. 

2. Do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên thì giáo viên được thanh toán tiền nghỉ hằng năm cho giáo viên theo quy định. Trong đó, mức chi hỗ trợ căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở giáo dục nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ ngày thứ Bảy, Chủ nhật theo quy định hiện hành.

  • Từ khóa
197370

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu