Thứ 7, 13/04/2024 14:12:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:00, 25/02/2024 GMT+7

Mục hỏi đáp chính sách bảo hiểm:

Giải quyết trường hợp hưởng BHXH 1 lần không đúng quy định

Lan Thanh
Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:00:46 2,074 lượt xem
BPO - Hỏi: Trường hợp phát hiện người có nhiều mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc có thời gian đóng BHXH không đúng quy định đã hưởng BHXH một lần thì giải quyết thế nào?

Trả lời: BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 333/BHXH-CSBH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần. Cụ thể:

Đối với các trường hợp hưởng BHXH một lần không đúng quy định, BHXH tỉnh/BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (nơi ban hành Quyết định hưởng BHXH một lần theo phân cấp giải quyết) phối hợp với BHXH tỉnh, huyện có liên quan (nếu có) xác định cụ thể nguyên nhân; thực hiện hủy Quyết định hưởng BHXH một lần và Quyết định điều chỉnh mức hưởng trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ (nếu có) và thu hồi số tiền đã chi không đúng về quỹ BHXH.

Sau khi thu hồi đủ số tiền hưởng không đúng quy định về quỹ BHXH, BHXH tỉnh/huyện nơi giải quyết đề nghị hủy hưởng BHXH một lần tại chức năng “Xét duyệt/Đề nghị phê duyệt hủy hưởng BHXH một lần (tra cứu)” trên phần mềm Xét duyệt chính sách (TCS) đính kèm các căn cứ liên quan: Quyết định hủy quyết định hưởng BHXH một lần, phiếu thu tiền... Việc thu hồi số tiền hưởng BHXH không đúng quy định được thực hiện thông qua chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp về tài khoản của cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện nơi giải quyết.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hủy tra cứu dữ liệu hưởng BHXH một lần của BHXH tỉnh/huyện, Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) thực hiện phê duyệt hủy dữ liệu hưởng BHXH một lần trên phần mềm TCS tại mục “Tra cứu”. 

Sau khi có kết quả phê duyệt trên phần mềm, phòng/bộ phận chế độ BHXH nơi giải quyết lập danh sách (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 948/QĐ-BHXH ngày 5-6-2023 của BHXH Việt Nam) chuyển phòng/bộ phận thu - sổ thẻ thực hiện khôi phục quá trình tham gia BHXH và cấp lại hoặc gộp sổ BHXH cho người lao động theo quy định. Chỉ thực hiện khôi phục quá trình tham gia BHXH đã hưởng BHXH một lần sau khi thu hồi đầy đủ số tiền hưởng không đúng quy định về quỹ BHXH. 

Khi phát hiện người hưởng BHXH một lần không đúng quy định do BHXH tỉnh/huyện khác giải quyết thì BHXH tỉnh/huyện nơi phát hiện thông báo trên phần mềm TCS cho BHXH tỉnh/huyện nơi giải quyết. BHXH tỉnh/huyện nơi giải quyết thực hiện kiểm tra, rà soát việc hưởng BHXH một lần không đúng quy định do BHXH tỉnh/huyện khác phát hiện gửi trên phần mềm TCS. 

Trường hợp phát hiện người có nhiều mã số BHXH hoặc có thời gian đóng BHXH không đúng quy định đã hưởng BHXH một lần (đóng không đúng đối tượng, trùng quá trình tham gia BHXH) thì thực hiện hủy quyết định hưởng, thu hồi số tiền đã chi và hoàn trả số tiền đã đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định; đồng thời thu hồi tiền hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức -phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp phát sinh do quá trình đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định đó (nếu có). 

Trường hợp phát hiện có tình trạng mượn hồ sơ tư pháp để giao kết HĐLĐ và tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp thì căn cứ quy định của pháp luật (Bộ luật Lao động, Luật Dân sự), hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền và của BHXH Việt Nam để xem xét, xử lý theo quy định.

  • Từ khóa
190241

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu