Thứ 4, 28/02/2024 03:50:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 18:27, 08/12/2023 GMT+7

HỎI - ĐÁP CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM

Chế độ nghỉ dưỡng sức hưởng bảo hiểm xã hội

Lan Thanh
Thứ 6, 08/12/2023 | 18:27:37 1,970 lượt xem

Hỏi: Chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật như sau:

1. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp chưa nhận được kết luận giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc thì người lao động vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động sau khi điều trị thương tật, bệnh tật nếu Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên;

- Tối đa 7 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%;

- Tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

3. Người lao động được hưởng 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật, Điều 60 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

- Người sử dụng lao động lập danh sách người đã hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người lao động được xác định là sức khỏe chưa phục hồi theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận danh sách, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động và chuyển tiền cho đơn vị sử dụng lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan BHXH chuyển đến, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho người lao động.

  • Từ khóa
183666

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu