Chủ nhật, 14/07/2024 06:06:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 11:20, 07/07/2024 GMT+7

Xây dựng môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp để thu hút người có tài năng

PV
Chủ nhật, 07/07/2024 | 11:20:41 1,133 lượt xem
BPO - Phấn đấu đến năm 2025, thu hút người có tài năng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh khoảng 10% so với tổng số tuyển dụng mới. Đây là mục tiêu của UBND tỉnh về thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm cụ thể hóa Đề án thu hút nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2030.

Đến năm 2025, tỉnh cơ bản hoàn thành việc thể chế hóa, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức và thu hút, trọng dụng người có tài năng thông qua các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch làm cơ sở triển khai thực hiện. Từ đó phấn đấu thu hút khoảng 10% so với tổng số tuyển dụng mới người có tài năng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh và đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 phấn đấu, duy trì tỷ lệ người được thu hút vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh khoảng 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hằng năm.

Những học sinh xuất sắc là nguồn nhân tài trẻ, chất lượng cao trong tương lai - Ảnh: Tư liệu

Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện: Đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng; triển khai hiệu quả quy định của pháp luật về thu hút, trọng dụng người có tài năng; khuyến khích và phát hiện, tiến cử người có tài năng; nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng người có tài năng; nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc phát hiện, thu hút, trọng dụng người có tài năng; tăng cường hợp tác, giao lưu, hội nhập quốc tế về thu hút, trọng dụng người có tài năng; xây dựng môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp, môi trường sống văn minh, hiện đại; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về thu hút, trọng dụng người có tài năng; khuyến khích tổ chức, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chính sách thu hút người có tài năng và xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm chính sách người có tài năng. 

Bên cạnh đó thu hút, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho thu hút và trọng dụng người có tài năng; phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp, vận động người có tài năng tham gia xây dựng tỉnh Bình Phước; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh các đề xuất, kiến nghị người có tài năng; đồng thời tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách thu hút, phát huy nguồn lực nhân tài phù hợp với sự phát triển của tỉnh và đất nước.

  • Từ khóa
200949

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu